Xác nhận tư cách hợp lệ của người thuê nhà

Nếu bạn hiện đang kiểm tra hoặc làm việc với một cá nhân đã xuất trình cho bạn chứng chỉ tốt nghiệp Rent Well, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu bên dưới để xác minh tính xác thực của chứng chỉ của họ, tính đủ điều kiện của cá nhân để tiếp cận bảo lãnh và sự sẵn có của kinh phí. Sau khi nhận được thông tin này, bạn sẽ nhận được email phản hồi trong vòng một đến hai ngày làm việc.

    Thông tin sau đại học

    Bạn đang ở đâu trong Quy trình cho thuê:

    Thông tin nhà cung cấp nhà ở